8 727 313 30 90
8 727 313 30 93

Магистратураның білім беру бағдарламаларына түсу үшін кешенді тестілеуден (КТ) өту қажет:
қазақ немесе орыс тілінде оқытатын ғылыми-педагогикалық магистратураға
- шет тілі бойынша тест (таңдау бойынша: ағылшын, француз, неміс),
- білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест,
- қазақ немесе орыс тілінде оқуға дайындығын анықтауға арналған тест;
қазақ немесе орыс тілінде оқытатын бейіндік магистратураға
- білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест
- қазақ немесе орыс тілінде оқуға дайындығын анықтауға арналған тест (таңдау бойынша);
ағылшын тілінде оқытатын магистратураға
- ағылшын тілінде білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест
- қазақ немесе орыс немесе ағылшын тілінде оқуға дайындығын анықтауға арналған тест (таңдау бойынша);

 
КТ тест тапсырмаларының саны:
оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратура үшін:
Тест тапсырмаларының саны – 130
Тестілеу уақыты - 235 минут (3 сағат 55 минут)

 шет тілі бойынша тест

 тыңдау 16 50
 лексика-грамматика 18
 оқу 16
 оқуға дайындығын анықтауға   арналған тест  сыни ойлау бойынша 15 30
 аналитикалық ойлау бойынша 15
 білім беру бағдарламалары   тобының бейіні бойынша тест  бірінші бейіндік пән бойынша 30 50
 екінші бейіндік пән бойынша 20
 
оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратура үшін:
Тест тапсырмаларының саны – 80
Тестілеу уақыты – 160 минут (2 сағат 40 минут)  
 оқуға дайындығын анықтауға   арналған тест  сыни ойлау бойынша 15 30
 аналитикалық ойлау бойынша 15
 білім беру бағдарламалары   тобының бейіні бойынша тест  бірінші бейіндік пән бойынша 30 50
 екінші бейіндік пән бойынша 20
 
Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын бір халықаралық сертификаттары бар тұлғалар магистратураға КТ-ның шет тілі бойынша тестінен босатылады.

Бейіндік пәндер

Білім беру бағдарламаларының топтары

Бейіндік пәндер

1 бейінді пән

2 бейінді пән

 M072

 Менеджмент және   басқару

 Менеджмент

Бизнесті ұйымдастыру

 M074

 Қаржы, банктік және   сақтандыру ісі

 Экономикалық   теория

 Макроэкономика

 M075

 Маркетинг және жарнама

 Экономикалық   теория

 Макроэкономика

 M078

 Құқық 

Мемлекет және   құқық теориясы

 Ситуациялық кейс 

 M152

 Логистика (сала бойынша)

 Жеткізу тізбектерін   басқару

 Көлік логистикасы

 
GRE стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін КТ балдарына ауыстыру шкаласы
GRE халықаралық стандартталған тест Кешенді тестілеу
Тест секциялары «Педагогикалық ғылымдар» білім салаларына арналған балдар «Бизнес және басқару» кадрларды даярлау бағыттарына арналған балдар Тест түрлері Балл
Quantitative   Reasoning   кемінде 155 балл  160 балдан кем   емес   Оқуға дайындығын   анықтауға арналған   тест 30
 Білім беру   бағдарламалары   топтарының бейіні   бойынша тест 70
Verbal Reasoning  145 балдан кем емес  кемінде 140 балл  Шет тілі бойынша   тест 50
 Analytical Writing  3 балдан кем емес  2 балдан кем емес
 
GMAT стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін КТ балдарына ауыстыру шкаласы

GMAT халықаралық стандартталған тест

Кешенді тестілеу

Тест секциялары

«Бизнес және басқару» кадрларды даярлау бағыттарына арналған балдар

Тест түрлері

Балл

Quantitative Reasoning

 кемінде 40 балл

Оқуға дайындығын анықтауға   арналған тест

30

Integrated Reasoning

 кемінде 4 балл

Білім беру бағдарламалары   топтарының бейіні бойынша   тест

70

Verbal Reasoning

 кемінде 20 балл

Шет тілі бойынша тест

50

Analytical Writing

 кемінде 3 балл

 
 
 
 
.