8 727 313 30 90
8 727 313 30 93

 

«Кәсіпкерлік саласындағы бизнес әкімшілдендіру» мамандығы
 
Білім беру бағдарламасының шифры: "6В04103-Кәсіпкерлік саласындағы бизнес әкімшілдендіру
Академиялық дәреже: Бакалавр
Бейіні бойынша пәндері: математика және география
Оқу түрі және оқу ұзақтығы:
күндізгі (мектептен кейін) – 3 жыл

Мамандықтықтың сипаттамасы. Кәсіпкерлік саласындағы бизнес әкімшілдендіру бағдарламасында оқыту - әмбебап және интеграцияланған кəсіби кəсіпкерлік құзыреттіліктерін қалыптастыру мақсатында студенттердің кәсіпкерлік жобаларға қатысуы үшін жағдай жасау арқылы теорияны оқыту процесіне бірегей интеграциялау. Бұл бағдарламаның маңызды ерекшелігі - кәсіптік білім берудің дәстүрлі бағытын болашақ жұмыскерлердің «өндірісінен» бітірушілердің өздігінен қамтамасыз етілуіне / өз бетінше жұмысқа орналасуына және өздерінің бизнес-бастамаларын құруға және жүзеге асыруға көшуі.

Негізгі пәндер: Жүктеу

Бағдарлама түлектерінің артықшылығы сапалы жаңа критерийлерге сәйкестігі болып табылады:

• өздерінің интеллектуалды қабілеттерін іске асыра білу - өз білімін және дағдыларын коммерциализациялау;
• шығармашылықты жандандыру мүмкіндігі: адами бизнес саласында жаңашылдық пен инновациялар;
• кәсіби қызметінің кеңістігін дамыту мүмкіндігі.

 Негізгі құзыреттер:

 • жаңа компаниялардың құрылуын басқару;
 • қолданыстағы кәсіпорындар мен компаниялардағы іскерлік салаларды дамыту бойынша жұмыс жасау;
 • бастаушы жобаларды әзірлеуге және коммерцияландыруға дағдыландыру;жеке бизнесіңді жасау.

Тренинг бағдарламасы аясында арнайы ойлау дағдыларын қалыптастыру және қалыптастыру:

 • сыни ойлау
 • көлденең ойлау;
 • идеяларды қалыптастыру және шығармашылық ойлау;
 • кәсіпкерлік ойлау;
 • көшбасшылық;
 • команда құру;
 • өмірді жобалау;
 • жеке тиімділік;
 • мақсатты орнату;
 • коммуникативтік дағдылар, келіссөздер, желілер;
 • уақытты басқару;
 • презентация дағдылары және шешендік дағдылар

 «Кәсіпкерлік саласындағы бизнесті басқару» мамандығы бойынша білім алу барысында студенттер келесі пәндерді оқиды:

• Creative disruption және инновация;
• Дизайн ойлау;
• Стартаптың өмірлік циклі;
• Венчурлық капитал және дамушы компания;
• Ұйымдастыру дизайны;
• Жаңа кәсіпорындарды басқару;
• Венчурлық инвестициялар;
• Бизнестегі сандық технологиялар;
• Digital-стратегиялық жоспарлау және басқалар

. page_specialty_b