8 727 313 30 90
8 727 313 30 93
«Құқықтану»
ҚР БжҒМ –нің мемлекеттік лицензиясы негізіндеББМ «Алматы Менеджмент Университетінде» білім беру бағдарламасы бойынша «6В04203 – Құқықтану» мамандығын  даярлауды жүзеге асырады.
 
Мамандық түлектері  жұмыс істейтін  салалар
 • заңгер ассистенті, заңгер көмекшісі
 • кіші заңгер, кәсіпорын (ұйым) заңгері;
 • сот отырыстарында және сотта хатшы;
 • қазына, АХАЖ органдарының  маманы,
 • сот орындаушылары.
 
Заңгер
 • заңнаманы меңгерген, заңдарды іс ж.зінде қолдана біледі;
 • басқа адамдармен сөйлесіп, иландыра біледі;
 • заң нормаларына сәйкес құжаттарды толтыра алады;
 • мамлекеттік тілді және орыс тілін жетік меңгерген;
 • өз мамандығы аясында құқық мәселелеріне байданысты кеңестер береді;
 • әртүрлі құқық құжаттарына толтыруда көмектер көрсетеді.
 
Кәсіптік пәндер
 • Рим құқығы
 • Қылмыстық процесс
 • ҚР қылмыстық құқығы ҚР банк құқығы
 • ҚР сот өндірісі
 • Кәсіпкерлік
 • ҚР конституциялық құқығы
 • ҚР әкімшілік құқығы
 
 Жұмысқа тұру мүмкіндіктері- заңмен реттелетін қоғам өмірінің барлық саласында:
 • Мемлекеттік және мемлекеттік емес заңдық тұлға болатын  ұйымдар, кәсіпорындар, мекемелер және меншік иелігі әртүрлі қоғамдастықтарда;
 • адвокатура, прокуратурада;
 • соттарда;
 • нотариалдық кеңселерде;
 • құқықтық кеңестерде;
 • әртүрлі компаниялардың құқық бөлімдерінде;
 • қауіпсіздік және күзетпен қамтамасыз ететін мемлекеттік органдар, салық қызметі мен салық полиция органдары, кеден органдары, құқық органдарында  (Құқық министрлігі, сот қызметтерінде);
 • жекеменшік детективтікқызметтерде.
 
Мамандық  «Құқықтану»
Мамандық шифры  - 6В04203 
Академиялық деңгейҚызмет көрсету бакалавры
Білім алу тілі: орыс тілі
.