8 727 313 30 90
8 727 313 30 93

«Қаржы»
ҚР БжҒМ –нің мемлекеттік лицензиясы негізінде ББМ «Алматы Менеджмент Университетінде» білім беру бағдарламасы бойынша «6B04117 – Қаржы» мамандығын даярлауды жүзеге асырады.
 
Мамандық түлектері  жұмыс істейтін  салалар
 • Қаржы және салық менеджрлері немесе аналитик;
 • тәуекел-менеджер;
 • брокер және  дилер;
 • инвестициялық және  кредит менеджері;
 • сақтандыру агенті;
 • банк қызметкері; бухгалтер және кассир;
 • экономист көмекшісі;
 
Қаржыгер
 • валютты-кредиттік және елдің, жалпы халықаралық экономикалық жағдайынбағдарлау әдістерін біледі;
 • қаржы және салық заңнамасын жақсы меңгереді;
 • қаржы-бюджеттік басқаруды ұйымдастыру негіздерін біледі;
 • қаржы-банк жүйесінің теория-практикалық қырларын біледі;
 • төлем баланстарын құрастырады және қаржы құжаттарын сараптайды;
 •  кәсіпорынның бизнес-жоспарларын құрастыра біледі;
 • Тәуекелді бағалап, болжам жасай біледі, кірістің оңтайлы жақтарын ұсынады және биржалық операцияларды орындайды.
 Кәсіптік пәндер
 • Сақтандыру
 • Банк ісі
 • ҚР-дың бюджеттік жүйесі
 • Корпоративтік қаржы
 • Қаржы  менеджменті
 • Дағдарысқа қарсы менеджмент
 • Салық және салық салу
 • Әлемдік банк жүйесі
 • Бизнесті бағалау әдістері
Жұмысқа тұру мүмкіндіктері:
 • банктер мен биржаларда;
 • бағалау, лизингтік және сақтандыру компанияларында;
 • инвестицициялық және зейнетақы қорларында;
 • аудиторлық және консалтингтіккомпанияларда;
 • кәсіпорындардың қаржы бөлімдерінде;
 • әкімдіктер мен қазыналардың қаржы бөлімдерінде;
 • кедендік органдарда, салық инспекцияларында;
 • рейтингтік агенттіктерде;
 • жекеменшік  бизнесте.
Мамандық «Қаржы»
Мамандық шифры 6B04117 
Академиялық деңгей: Экономикажәне бизнес бакалавры
Білім алу тілі: қазақ,  орыс тілдері
.