8 727 313 30 90
8 727 313 30 93

 

 

Almaty Management University  2019 жылы магистратураға 6 бағыт бойынша оқуға қабылдайды. Университеттің магистратура бағдарламасы бакалавриат  түлектеріне, диплом алған мамандар мен магистрлерге ұсынылады.

 

Магистратура дегеніміз не?

Магистратура – жоғары білімнің бакалавриат деңгейінен  кейін  тереңдетілген кәсіптік мамандық беретін бағдарлама. Магистратурада білім алу 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл. Білім алушы магистратурада бұрын алған мамандығын жалғастыра алады немесе басқа жаңа бағытты таңдап, екінші мамандық алады. Магистратураны аяқтаған түлектерге академиялық дәреже және  жоғары білім дипломы беріледі. Магистратура дипломы докторантурада ғылыми жұмыспен айналысуға немесе алған мамандық бойынша қызмет жолын бастауға мүмкіндік береді.

Магистр дәрежесі кәсіби және қызмет жолында үлкен мүмкіндіктер береді. Бакалавр дәрежесімен салыстырғанда жақсы жалақысы бар, тиімді жұмысқа орналасады.

 

Магистратурада оқу формасы:

AlmaU магистратурасында мемлекеттік білім гранттары (тапсырыс) және төлемақы негізінде білім беру жүзеге асырылады.

Магистратура бағдарламасындағы оқу бағыттары:

Магистратурада кадрларды дайындау екі бағыт бойынша жүзеге асырылады:

  • Бейіндік бағыт бойынша оқу мерзімі –  1-1,5 жыл.
  • Ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша оқу мерзімі – 2 жыл.

.

Бейінді магистратуратереңкәсібидайындықтымеңгергенэкономика,  бизнес жәнеқызметкөрсетусалаларыныңкадрларындайындайтынжоғарыоқуорнынанкейінгібілім беру бағдарламаларынжүзегеасырады. Бейінді магистратураның білім беру бағдарламаларына оқытудың қолданбалы сипаты тән, олар кәсіби менеджерлерді дайындауды қамтамасыз етуге (басқару қызметінің барлық аспектілері бойынша жалпы бейіннің жетекшілері) және басқару дағдыларын дамытуға бағытталған.

Ғылыми және педагогикалық магистратуратерең ғылыми-педагогикалық дайындықты меңгерген жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім мен ғылыми-зерттеу секторларына арналған кадрларды дайындайтын жоғары оқу орнынан кейінгі  білім бағдарламаларын жүзеге асырады.

AlmaU магистратурасындағы мамандықтар:

  • Менеджмент
  • Қаржы
  • Маркетинг
  • Информатика
  • Business Analytics and Big Data