8 727 313 30 90
8 727 313 30 93

7M04106 «Қаржы» білім беру бағдарламасы
 
Оқыту тілі: орыс
Оқу мерзімі:
Бейінді бағыт - 1 жыл
Ғылыми-педагогикалық- 2 жыл
 
Оқыту түрі: күндізгі
 
Кіріспе пререквизиттері:
Қаржыға кіріспе - 3 кредит
Қаржылық менеджмент - 3 кредит

Бейінді пәндер:
1-пән: Қаржы негіздері;
2-пән: Корпоративтік қаржы

 
«Қаржы» ББ бағдарламаның көшбасшысы - Садыкова Раушан Байжановна, э. ғ. к., доцент
 
Білім беру бағдарламасының мақсаты:
Жаңа сын-тегеуріндерге ашық, әлеуметтік жауапкершілігі, креативтілігі мен стратегиялық ойлауы бар, қаржы саласында құзыретке ие және экономика мен бизнес саласында кәсіби және ұйымдастыру-басқару қызметін жүзеге асыруға қабілетті өзгерістер көшбасшыларының жаңа буынын дайындау.
 
Осы салада магистрантқа қандай қасиеттер (дағдылар) тән:
Қаржыгер - қаржы нарықтарының үрдістерін өте жақсы білетін, IT технологияларды пайдалана отырып, қаржы ресурстарын сауатты басқара алатын, түрлі жобаларға инвестицияларды табысты жүзеге асыра алатын, тәуекелдерді талдай алатын және қаржылық қатынастарды реттей алатын маман.
 
Қаржыгердің дағдылары:
 • Жеке қаржыны қалыптастыру, ақша ағындарын басқару, қаржы ресурстарын ұтымды бөлу, инвестициялау құралдарын таңдау, қабылданатын шешімдердің салықтық сараптамасы бойынша консультациялар беру;
 • Кәсіби қызмет үшін пайдаланылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістері;
 • Қаржы және кредит, Юриспруденция, бухгалтерлік есеп және бақылау, шаруашылық қызметті талдау, статистика, кәсіпкерлік пен коммерцияның құқықтық негіздері, аудит, бағалы қағаздар нарығы, маркетинг және Менеджмент, Экономикалық-математикалық модельдеу, арнайы қаржы-кредиттік және құқықтық пәндер саласындағы кәсіби білім;
 • Үнемі өзгеріп отыратын экономикалық конъюнктура жағдайында қаржы-бюджет саласындағы, банк және сақтандыру ісіндегі, салық салудағы, қор және валюта нарықтарындағы, осы салалардың заң қызметтеріндегі практикалық жұмыс;
 • Компания мен қаржы институттарын қаржылық дамыту жөніндегі мақсаттар мен міндеттерді, процестер мен тетіктерді дұрыс түсіндіру;
 • Шығындарды азайту және тұрақты табыс алу мақсатында компанияның Тәуекел-менеджменті бойынша шешім қабылдау кезінде қаржылық тәуекелдерді бағалау;
 • Инвестициялық жобалардың тиімділігі мен рентабельділігін бағалау, жобалардың салықтық сараптамаларын жүргізу, қабылданатын шешімдердің қаржылық салдарын ескере отырып, қаржы ресурстарына қажеттілікті есептеуді жүргізу білігі;
 • Нормативтік-қаржылық құжаттарды, қаржылық қатынастарды реттейтін нормаларды білу, қаржылық жоспарлар мен болжамдарды, инвестициялық жобаларды әзірлеу кезінде оларды ескере білу.
Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратураның бірегей бағдарламасы магистранттарды даярлаудың екі білім беру траекториясы бойынша іске асырылады:
 1. Қаржылық аналитика - басқару, экономика және қаржы саласында BI технология дағдылары бар Тәуекел-менеджмент, қаржы нарықтары саласындағы маман
 2. Қаржылық технологиялар (Fintech) – Python-да бағдарламалау және деректерді алдын ала өңдеу, Машиналық оқыту және бизнес процестерді қаржылық модельдеу дағдылары бар талап етілетін қаржыгерлерді даярлау. «Fintech» траекториясы бойынша оқыту АХҚО қолдауымен жүзеге асырылады.
Осы саладағы маман кім болып жұмыс істейді?
Түлектер Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201-м бұйрығымен бекітілген" басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына " сәйкес келесі лауазымдарды атқара алады::
 • Бағалы қағаздар жөніндегі талдаушы;
 • Инвестициялар саласындағы талдаушы (қаржылық талдаушы);
 • Сақтандыру саласындағы талдаушы (андеррайтер);
 • Биржалық брокер;
 • Брокер;
 • Сақтандыру агенті;
 • Валюталық операциялар бойынша Дилер, бағалы қағаздар бойынша дилер, қор биржасының дилері;
 • Салықтар мен алымдар жөніндегі кеңесші;
 • Қаржы жұмысы жөніндегі Экономист (қаржы жөніндегі маман);
 • Қаржы бөлімінің бастығы (қаржы директоры);
 • Жоспарлау-экономикалық бөлімінің бастығы.
Бұл мамандықтың түлектері жұмыс істейді:
 • Қаржы директоры;
 • Қаржы менеджерлері;
 • Бақылау қызметінің басшысы;
 • Қаржы талдаушылары;
 • Салық менеджерлері (сарапшылар);
 • Тәуекел-менеджерлер;
 • Брокерлер мен дилерлер;
 • Инвестициялық басқарушы (директор);
 • Инвестициялық және несие менеджерлері;
 • Сақтандыру агенттері;
 • Банктік қызметшілер;
 • Бухгалтерлер және кассирлер;
 • Экономистердің көмекшілері.
Мансаптық өсу - қаржы директоры, компанияны басқарушы, тәуелсіз қаржы кеңесшісі
«Қаржы» мамандығы бойынша оқитын түлектердің жұмысқа орналасу деңгейі жоғары. Түлектердің 80 пайыздан астамы бітіргеннен кейінгі алғашқы алты айда жұмысқа орналасады.
Біздің түлектеріміз келесі компанияларда жұмыс істейді:
 • PricewaterhouseCoopers;
 • Deloitte;
 • Ernst & Young;
 • «Crowe Horwath Nomad»;
 • "Kaspi Bank"АҚ;
 • "Банк ЦентрКредит"АҚ;
 • "ForteBank" АҚ;
 • "Еуразиялық Банк" АҚ;
 • АҚ "тұрғын үй құрылыс Жинақ банкі";
 • "Банк Хоум Кредит"АҚ ЕБ;
 • "Сбербанк"АҚ ЕБ;
 • "BCC Invest" инвестициялық компаниясы;
 • Freedom Finance;
 • Акимат г. Алматы;
 • "Халық "сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкіне дейін " ақ;
 • "Евразия"СК" АҚ;
 • "Виктория" СК " АҚ;
 • "НОМАД Иншуранс" СК " АҚ;
 • "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ;
 • "Қазақмыс" АҚ және т. б.
Шығарушы мектеп - Экономика және қаржы мектебі (ЭҚМ)
Ғылыми-педагогикалық бағыттағы оқу жоспарының пәндері:
 • Жоғары мектеп педагогикасы
 • Басқару психологиясы
 • Шет тілі (Кәсіби)
 • Бизнес-аналитика: әдістер, технологиялар және визуализация
 • Компанияның экономикалық қызметін талдау
 • Жобаларды басқару тәжірибесібизнес-зерттеулер
 • Ғылым тарихы мен философиясы
 • Ғылыми зерттеулер әдіснамасы
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Болжамдық талдау және деректерді модельдеу
 • Бизнес-заңнама қаржылық менеджмент (ілгері курс)
 • Инвестициялар (тіркелген кіріс және капитал)
 • Экономикалық жоспарлау және бюджеттеу
 • Қаржы нарықтары мен өнімдері
 • Сандық талдау
 • Тәуекелдерді басқару негіздері
 • Тәуекелді бағалау модельдері
 • Салық салу (ілгері деңгей)
 • Сақтандыру бизнесі
 • Инвестициялық портфельді басқару
 • Балама Инвестициялар және туынды құралдар
 • Қаржы құралдарын басқару және капиталды бағалау
 • Big Data басқару және талдау
 • Басқару, экономика және қаржы саласындағы Business Inteligence технологиясы
Бейіндік бағыттағы оқу жоспарының пәндері:
 • Менеджмент
 • Басқару психологиясы
 • Шет тілі (Кәсіби)
 • Жобаларды басқару практикасы
 • Бизнесті зерттеу
 • Қаржылық менеджмент (ілгері курс)
 • Инвестициялар (тіркелген кіріс және капитал)
 • Экономикалық жоспарлау және бюджеттеу
 • Қаржы нарықтары мен өнімдері
 • Сандық талдау
Шетелдік серіктес жоғары оқу орындары:
Қазіргі уақытта бізде 42 елдегі 150 университетпен келісімдер бар, оның ішінде қос дипломдық бағдарламалар:
 • IESEG менеджмент мектебі-Франция;
 • Geneva Бизнес Мектебі-Швейцария;
 • ESC Rennes Business School-Франция;
 • Solbridge International Business School-Оңтүстік Корея.
.