8 727 313 30 90
8 727 313 30 93
 
«Бизнес-аналитика және экономика» мамандығы
 
Академиялық дәрежеэкономика және бизнес бакалавры
Білім беру бағдарламасының шифры: "6В04090-Бизнес-аналитика және экономика"
Таңдау пәндері:
мектептен кейін: география + математика
колледжден кейін: қаржы және несие + ұйым экономикасы
Оқу түрі және оқу ұзақтығы:
күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл
ТжКБ негізінде (колледжден кейін) күндізгі – 3 жыл
сырттай қашықтықтан оқыту (колледжден кейін) – 3 жыл

Мамандықтықтың сипаттамасы. ҚР БжҒМ КСКОН-ның 03.03.2015ж. Шығарған KZ03LAA00008295 жаңартылған лицензиясы негізінде «5В050600 - Экономика» мамандығы бойынша білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды даярлаймыз, мамандығы (НКАОКО)-мен 5 жыл мерзімге (27.05.2022 ж. дейін) аккредиттелген.

"Бизнес-аналитика және экономика" ББ төрт облыстың: экономиканың, статистиканың, Big Data өңдеу мен талдаудың ақпараттық технологияларының, басқару шешімдерін қабылдаудың микро және макродеңгейлеріндегі Экономикалық талдаудың түйіскен жерінде бірегей білімді, іскерліктер мен дағдыларды дамытады.

Оқу үдерісіндегі студенттер келесі бағдарламалық жасақтамалар мен бағдарламалау тілдерін пайдаланады: SPSS, Statistica, R, Python, MS Project, MS Power Query, MS Power Pivot, MS Power BI, 1C, Project Expert, Audit Expert.

«Бизнес Аналитика және Экономика» бойынша оқытудың артықшылықтары мен өзектілігі (сертификаттау, қосарлы бағдарламалар, нарық сарапшылары, аккредитация, бірегей оқу жолдары және басқа да артықшылықтар және т.б.)

"Бизнес-аналитика және экономика" білім беру бағдарламасы оқытудың екі траекториясы бойынша жүзеге асырылады:

 • Бизнес-аналитика. Мәліметтерді терең статистикалық өңдеу, соның ішінде Big Data, экономикалық процестерді жоспарлау және болжау саласындағы құзыреттіліктер, бизнес-процестерді кешенді талдау, Математикалық және компьютерлік модельдеу, талдаудың математикалық әдістері мен компьютерлік технологиялар негізінде басқарушылық шешімдерді қабылдау дағдылары.
 • Қаржылық талдау және есеп. Оқу процесінде студенттер алатын іргелі теориялық білім және практикалық дағдылар түлектерге әртүрлі табиғаты бар экономикалық тәуекелдерді табысты сәйкестендіруге, бағалауға және талдауға, қазіргі заманғы аспаптық құралдар мен бағдарламалау тілдерін пайдалана отырып, белгісіздік жағдайында бизнес-процестерді басқару мен әрекет етудің тиімді стратегиясын әзірлеуге мүмкіндік береді.

Негізгі пәндер: Жүктеу

Мұғалімдер туралы білу үшін: сілтемеге бас

Мамандықтың халықаралық мүмкіндіктері (осы мамандық бойынша серіктес-ЖОО, қосдипломды және алмасу бағдарламалары, тағлымдамалар және т. б.))

Алмасу бағдарламалары, қос диплом, қысқа мерзімді курстар - серіктес ЖОО-ның жазғы/қысқы мектептері, қарқынды дамып келе жатқан шығыс және кіріс ұтқырлық.

Қазіргі уақытта 21 елде (АҚШ – 1, Еуропа – 29, Азия-13) 43 ЖОО-мен келісім-шарт жасалды, оның ішінде:
IESEG School of Management – Франция
Geneva School of Business – Швейцария
ESC Rennes Business School – Франция
Solbridge International Business School - Оңтүстік Корея
Санкт-Петербург мемлекеттік экономикалық университеті (Санкт-Петербург)

Major and minor бағдарламалары "Экономика – құқықтану" (немесе Аймақтану)»

Major-бұл пәнді тереңдетіп игеруді көздейтін студенттің негізгі саласы, яғни мамандық.

Minor-зерттеудің қосымша саласы. Minor мамандыққа тікелей қатысы жоқ жеке немесе кәсіби мүдделермен анықталады.

Жұмысқа орналастыру

Практика базалары оқытылатын мамандық бейініне сәйкес келетін ұйымдар, кәсіпорындар, компаниялар болып табылады, соның ішінде:

 • Райымбек Боттлерс "ЖШС»,
 • Danone Berkut "ЖШС»,
 • "Қазақстан вагон жасау компаниясы" ЖШС»,
 • "Қазатомпром" АҚ»,
 • "Алматы жылу желілері "ЖШС»,
 • KEGOC "АҚ»,
 • Фудмастер "ЖШС»,
 • "Қостанай минералдары "АҚ»,
 • Даму "кдқ" АҚ»,
 • ЖШС "Аксай нан»,
 • "Евразия Фуд корпорэйшн "АҚ»,
 • ЖШС "Алма Цес»,
 • "Қазақстан Темір Жолы" ҰК АҚ»,
 • АҚ "Эйр Астана»,
 • "Промтехсервис Казахстан" ЖШС»,
 • "Айдын" кондитерлік компания ЖШС,
 • "Қазтрансгаз" АҚ»,
 • "Қазпочта "АҚ»
 • AO «KEGOC»,
 • Маслодел "ЖШС»
 • "Sinooil" ЖШС және басқалар.

Түлектер кім болып жұмыс істей алады?

 • Ірі, орта және шағын бизнес кәсіпорындарында экономист
 • Экономист-аналитик
 • Үлкен дерек талдаушысы
 • Process Optimization Business Analyst
 • Инвестициялық және қаржы компанияларының экономист сарапшысы
 • Маркетинг, логистика, жылжымайтын мүлік компанияларының сарапшылары
 • Коммерциялық банктердегі экономист-аналитик
 • Тәуекел менеджері, қаржы директоры
 • Талдамалық және зерттеу орталықтары - маман, бас экономист, қаржы және экономикалық жоспарлау департаментінің директоры
 • Әр түрлі бағыттар бойынша жобаларды жүзеге асыратын мемлекеттік және коммерциялық ұйымдар

 

. page_specialty_b