8 727 313 30 90
8 727 313 30 93
 
 «Урбанистика (шоғырландыру)  және сити-менеджмент» мамандығы
 
Білім беру бағдарламасының шифры: "6В04089-Урбанистика және сити-менеджмент"
Академиялық дәреже: Бизнес және басқару бакалавры
Таңдауы бойынша пәнгеография және математика
Оқу түрі және оқу ұзақтығы:
күндізгі (мектептен кейін) – 3 жыл
ТжКБ негізінде (колледжден кейін) күндізгі – 3 жыл

Мамандықтықтың сипаттамасы. Урбанистика - қалалық жүйелерді дамытуға арналған ғылым бірнеше- экономикалық география, демография, топтардың әлеуметтануы және т.б.  ғылыми пәндердің қиылысында жатыр. Урбанистар қала құрылысы және өмір сүруі туралы заңдарды зерттейді, олар қала құрылысы мен дамуына ғана емес (қала құрылысы, көлік желілері және т.б.), сондай-ақ қаланың ұйымдық жүйелерін жобалауда топтар мен қауымдастықтардың әлеуметтік өзара әрекеттесуін бағдарламалаумен айналысады.

«Урбанистика (шоғырландыру)  және сити-менеджмент» білім беру бағдарламасы қалалық менеджмент және қалалық агломерациялар және урбанистика саласында кәсіби білім беру саласындағы студенттердің құзыреттілігін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған.

Білім беру бағдарламасының артықшылықтары:

Университетте "Урбанистика және сити-менеджмент" мамандығының білім беру бағдарламасы студенттерді даярлаудың екі білім беру траекториясы бойынша жүзеге асырылады:

 • Қалалық жоспарлау. Бұл траектория мемлекеттік басқару, аймақтық саясат және жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінде (дуальді форматта) сити-менеджментті тереңдетіп оқыту және урбанисткиалық жобаларды басқаруды болжайды.
 • Транспорттық жоспарлау. Негізгі пәндер: Мегаполистің әлеуметтік-мәдени дамуын басқару, қаланы дамытуда мемлекет, азаматтық қоғам және бизнес өзара әрекеттестігі (қосарлы форматта), қалалық қауіпсіздікті басқару.

Негізгі пәндер: Жүктеу

Бұл білім беру бағдарламасының басты артықшылығы оның еңбек нарығында сұранысқа ие және қолданбалы сипатқа ие. Студенттер болашақта муниципалдық билік және жергілікті басқару органдарында, сондай-ақ мемлекеттік биліктің орталық органдарында, қызметі қалалық және ішкі аймақтық даму мәселелері мен мәселелерін шешумен байланысты халықаралық, мемлекеттік емес және бизнес-құрылымдарда білікті жұмыс істеу үшін барлық қажетті білім мен дағдыларды алады.

Урбанистика және сити-менеджмент саласындағы Бакалавр»:

 • мемлекеттік басқару және муниципалдық менеджмент негіздерін біледі;
 • қала дамуының тарихи аспектілері және урбанизация үдерістері туралы түсінігі бар;
 • қалалық ортаның, Қаланың саяси, экономикалық және әлеуметтік ұйымдарының және аумақтық басқарманың тиісті құрылымдарының қазіргі дамуының заңдылықтары мен объективті үрдістері туралы хабардар;
 • демографиялық, көші-қон, әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және инфрақұрылымдық факторлардың қалалардың тыныс-тіршілігіне және саяси-басқарушылық процестерге әсерін талдау және болжау дағдыларына ие;
 • әлеуметтік салада әлеуметтік даму және менеджмент мәселелерін шешумен айналысады;
 • қалалық орта және агломерация жағдайында басқару процестерінің ерекшелігін, мәнін және табиғатын біледі;
 • сын тұрғысынан ойлау мен көшбасшылық қасиеттерді дамытады.

AlmaU-да осы мамандық бойынша оқудың артықшылықтары мен өзектілігі

 • Еңбек нарығындағы сұраныс және мамандықтың қолданбалы сипаты.
 • Мектептің жұмыс істеп тұрған орталықтары мен зертханаларында кәсіби дағдыларды жетілдіру мүмкіндігі: медиация және конфликтология орталығы, "Синергия" талдау орталығы, ҮЕҰ сараптау орталығы.
 • Студенттер алады:
 • - мемлекеттік басқару және муниципалдық менеджмент саласындағы білім;
 • - қала дамуының тарихи аспектілері және урбанизация үдерістері туралы түсінік;
 • - қалалық ортаның, Қаланың саяси, экономикалық және әлеуметтік ұйымдарының және аумақтық басқарманың тиісті құрылымдарының қазіргі дамуының заңдылықтары мен объективті үрдістерін түсіну;
 • - демографиялық, көші-қон әсерлерін талдау және болжау дағдысы, әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және инфрақұрылымдық қалалардың тіршілік әрекеті және саяси-басқару процестері.
 • 120-дан астам шетелдік серіктес ЖОО-да алмасу немесе қос диплом бағдарламасы бойынша оқуды жалғастыру мүмкіндігі (серіктес ЖОО-да осы мамандық болған жағдайда оқу мүмкін болады).

. page_specialty_b