8 727 313 30 90
8 727 313 30 93

Академиялық дәреже: Техника мен технологиялар және кәсіби дағдыларды сертификаттау бакалавры
Білім беру бағдарламасының шифры: "6В06104 –Data science"
Бейіні бойынша пәндер: физика және математика немесе информатика және математика
Оқу түрі және оқу ұзақтығы:
күндізгі (мектептен кейін) – 3 жыл
ТжКБ негізінде (колледжден кейін) күндізгі – 3 жыл
 
Мамандықтың сипаттамасы
 
Data science— қазіргі әлемде үлкен деректер талдауын қолданбай компания толықтай жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті бола алмайды.  Аналитикалық процестерді дұрыс ұйымдастыра алатын және таратылған есептеу орталарында деректерді өңдеудің жоғары өнімді алгоритмдерін жүзеге асыра алатын мамандар ақпараттық технологиялардың жедел дамуына байланысты нарықта әсіресе сұранысқа ие.
 Білім беру бағдарламасының мақсаты – заманауи мәселелерді шешу үшін үлкен деректер мен машиналық оқыту технологияларын жобалауға, әзірлеуге және тиімді пайдалануға қабілетті жоғары білікті мамандарды дайындау..
 
Негізгі пәндер: 
Ақпараттық технологиялар саласындағы кәсіби сертификаттау, аралық нәтижелер. Студенттер Microsoft MCSA, MCITP кәсіби сертификаттарын және Autodesk, DellEMC2 кәсіби сертификаттарын алады.
 

Траектории

« Data Science and Business Analytics »

«AI and Machine Learning»

Білім экономикасы және бизнесті цифрлық түрлендіру барлық салалардағы компанияларды тиімділіктің жаңа сын-қатерлерін анықтайды. Бәсекеге қабілеттілік материалдық және қаржылық ресурстардың қол жетімділігіне емес, компанияның сандық ортадан алынған үлкен көлемдегі деректерді талдау негізінде шешім қабылдау қабілетіне байланысты тректориясы.

Машиналық оқыту әдетте үлгіні тану және оқыту үшін қолданылатын Байес теориясына негізделген талдау әдістері деп аталады. Машиналық оқытудың негізі-берілген мәліметтерді оқыту және болжау үшін пайдаланатын Алгоритмдер жиынтығы, сонымен қатар жасанды интеллектке арналған алгоритмдерді кодтау және құруды оқытады.

 
Data science түлектері төмендегідей келесі лаулаузымдарда жұмыс істейуге мүмкіндіктері бар:
 • Жүйелік интегратор
 • Бизнес талдаушы
 • Бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша маман
 • Жүйелік әкімшілендіру маманы
 • Chief Data Officer
 • Chief Innovation Officer
 • Chief Product Office
 
Data science түлектері төмендегідей компанияларда жұмыс істейді:
 • ТОО TDS Media - Google және Яндекс-тің ресми серіктестігі;
 • Intel
 • Samsung Kazakhstan
 • Deloitte
 • PWC  
 • JetBrains
 • Microsoft
 • АО Kaspi Bank
 • НСК и др.
. page_specialty_b