8 727 313 30 90
8 727 313 30 93
 
«Business analytics and Big Data» мамандығы
 
Академиялық дәреже: Техника мен технологиялар және кәсіби дағдыларды сертификаттау бакалавры
Білім беру бағдарламасының шифры: "6В06102-Business analytics and Big Data"
Бейіні бойынша пәндер: физика және математика.
Оқу түрі және оқу ұзақтығы:

күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл
ТжКБ негізінде (колледжден кейін) күндізгі – 3 жыл

"Business analytics and Big Data" мамандығы туралы»

Білім экономикасы және Бизнестің сандық өзгеруі барлық салалардағы компанияларға тиімділіктің жаңа сын-қатерлерін анықтайды. Бәсекеге қабілеттілік материалдық және қаржылық ресурстардың болуына ғана емес, сандық ортадан алынған деректердің үлкен көлемін талдау негізінде компанияның шешім қабылдау қабілетіне де байланысты. Бұл деректерді сандық талдау негізінде міндеттерді тиімді шешуді ұсынуға қабілетті бизнес-аналитика саласындағы мамандарға және кросс-функционалдық командалардың менеджерлеріне сұраныстың өсуіне әкеледі. Үлкен деректерді талдау жөніндегі маман (Big Data Analyst) күрделі біртекті емес немесе белгісіз құрылымы бар ақпараттың үлкен массивін (зерттеу нәтижелері, нарықтық үрдістер, клиенттердің қалаулары және т.б.) зерттейді. Мұндай деректерді талдау зерттеу пәнін және байқалатын феномендерді түсінудің өзге деңгейін бере алады, соның нәтижесінде жаңа технологиялар, заттар, өмірдің түрлі салаларының құбылыстарына көзқарастар жасалуы және ашылуы мүмкін.

Мамандықтың қысқаша сипаттамасы

Бағдарламаның құрылымы менеджмент саласында іргелі білімді және басқару міндеттерін шешу үшін қолданылатын қазіргі заманғы талдау құралдарын қалыптастыру міндетін қояды. Түлектер үлкен деректерді өңдеу әдістеріне ие болады,басқару міндеттерін шешуде аналитикалық құралдарды қолданады.

Business analytics and Big Data – ірі компаниялардың жұмысында мамандандырылады. Мысалы: «Самрұқ-Қазына», «ҚазМұнайГаз» және т.б. Орта көлемдегі  start-up мекемелермен салыстырғанда үлкен компанияларда ақпарат алу күрделірек және бюрократиялық басым. Аталған мамандық  ірі компанияларда жұмыс  істеуге бейімделген жаңашыл инженерлерді дайындайды.

Екі білім траекториялары:

  • Big Data and Machine Learning
  • Financial Engineering

AlmaU-да осы мамандық бойынша оқудың артықшылықтары мен өзектілігі

Біздің бағдарламаларымызға Centras Group, SAGRAD, Data Science Academy сияқты компаниялардың басшылары үнемі жетекшілік етеді.

Біз студенттерге жұмысқа орналасу кезінде қажетті практикалық дағдыларды беруге тырысамыз. Оқыту барысында біз тек өзекті технологияларды — Python, JavaScript,С/С++, React Native, React JS платформалары және т. б. бағдарламалау тілін қолданамыз.

Біз әр семестрге бір бағдарламалау тілінен ауыспаймыз, барлық 4 жыл бойы студенттер тек Python және JavaScript жұмыс істейді.

Бітіргеннен кейінгі түлектердің қызмет саласы :

"BusinessanalyticsandBigData" мамандығы бойынша біздің жоо түлектері әртүрлі саладағы ірі кәсіпорындарда — негізінен банк секторында, құрылыста, саудада және өндіруші өнеркәсіптерде, сондай-ақ ат-компанияларында және консалтинг саласында сұранысқа ие.

 

. page_specialty_b